Cooman AdvocatenkantoorCooman AdvocatenkantoorCooman Advocatenkantoor
030 - 666 24 46
info@coomanadvocatenkantoor.nl
Veldzigt 65, 3454 PW De Meern
Cooman AdvocatenkantoorCooman AdvocatenkantoorCooman Advocatenkantoor

De advocaat

Mevrouw mr T.C. (Tania) Cooman heeft na de opleiding “directiesecretaresse” van Schoevers ruim zes jaar als juridisch secretaresse gewerkt bij een groot advocatenkantoor in Utrecht (Rijnsweerd). In de avonduren heeft zij de studie Nederlands recht gevolgd en afgerond in vijf studiejaren. Na het behalen van de meestertitel is mr Cooman enkele maanden werkzaam geweest als (juridisch) medewerker bij een ICT-bedrijf. De verplichte beroepsopleiding advocatuur ingevolge de Advocatenwet heeft zij vervolgens met succes doorlopen op een middelgroot advocatenkantoor te Utrecht. Op 18 mei 2001 is mr Cooman als advocaat beëdigd.

Honorarium

Cooman Advocatenkantoor hanteert een uurtarief vanaf € 195,- exclusief 6% kantoorkosten, BTW en verschotten zoals griffierecht, uittreksels uit de registers van de Kamer van Koophandel, uittreksels basisregistratie personen, deurwaarderskosten etc. In het vrijblijvend eerste gratis gesprek wordt vooraf met u een honorarium overeengekomen en zo mogelijk een kostenindicatie gegeven. Allereerst wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Zie voor meer informatie https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand

Rechtsgebieden

Voornamelijk houdt mr Cooman zich bezig met burgerlijk recht, zoals personen- en familierecht (echtscheiding/beëindiging affectieve relatie, alimentatie, omgangsregeling).

Personen en familierecht is dan ook in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) door mr Cooman geregistreerd.

Op grond van deze registratie is mr Cooman verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA 10 opleidingspunten te behalen op het geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ook behandelt mr Cooman zaken op het rechtsgebied van contracten- en verbintenissenrecht (bijv. koopovereenkomsten/ wanprestatie/ schadevergoeding), insolventierecht (faillissement/WSNP), beslag- en executierecht (incasso’s van openstaande vorderingen).

Mr. Cooman verleent eveneens bijstand aan slachtoffers van (zeden)misdrijven.

Des nodig wordt specialistische kennis ingekocht bij collega-advocaten.

Informatievoorziening

Naast relevante literatuur, naslagwerk en de recentste wetgeving heeft Cooman Advocatenkantoor een 24-uurs on-line abonnement bij de Kamer van Koophandel en bij het Kadaster. Hierdoor kan op elk moment het handelsregister van de Kamer van Koophandel geraadpleegd worden. Informatie uit kadastrale (alsook hypothecaire) registratie is snel en eenvoudig voorhanden. Cooman Advocatenkantoor werkt met het alimentatierekenprogramma INA. De meeste rechtbanken en gerechtshoven hanteren voor het berekenen van partner- en kinderalimentatie dit programma.